Müşteri Hizmetleri

KVKK Politikası ve Aydınlatma Metinleri

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni

Bu metin, MMA Konfegsiyon Pazarlama Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kullanımı sırasında toplanan ve işlenen kişisel verilerin korunması ve işlenmesi hakkında size bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. MMA Konfegsiyon Pazarlama Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ., kişisel verilerinizin gizliliğine saygı duyar ve Türkiye Cumhuriyeti Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("K.V.K.K.") hükümlerine uygun olarak hareket eder.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Dayanağı

MMA Konfegsiyon Pazarlama Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ. aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizi toplayabilir ve işleyebilir:

 • Ürün ve hizmetlerin sağlanması, siparişlerin işlenmesi ve teslimatının gerçekleştirilmesi.
 • Müşteri hizmetleri ve destek sağlanması.
 • Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve size özel tekliflerin sunulması.
 • İstatistiksel analizler ve raporlamaların hazırlanması.
 • İş ortakları ve tedarikçilerle işbirliği yapılması.
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Süresi

MMA Konfegsiyon Pazarlama Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ. , kişisel verilerinizi yalnızca gerekli olan süre boyunca ve ilgili amaçlar için işler. Kişisel verilerinizi hukuki süreçler veya ilgili yasal düzenlemeler tarafından belirlenen saklama sürelerine uygun olarak tutarız. İşleme amacı sona erdiğinde veya saklama süresi dolduğunda kişisel verileriniz silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

3. Kişisel Verilerin Paylaşılması

MMA Konfegsiyon Pazarlama Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ. , kişisel verilerinizi yasal dayanaklara uygun olarak ve sadece belirli amaçlar doğrultusunda aşağıda belirtilen üçüncü taraflarla paylaşabilir:

 • İş ortakları, tedarikçiler ve alt yükleniciler: Ürün ve hizmetlerin sağlanması, siparişlerin işlenmesi ve teslimatı için gereken işbirlikleri yapılır.
 • Yasal zorunluluklar: Yetkili kamu kurumları, mahkeme kararları veya yürürlükteki yasal düzenlemeler gereği kişisel verileriniz paylaşılabilir.
 • İzin verilen durumlar: Kişisel verilerinizi paylaşmadan önce açık rızanızı alırız.

4. Kişisel Verilerin Güvenliği

MMA Konfegsiyon Pazarlama Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ. , kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için uygun teknik ve idari önlemleri alır. Verilerinizi yetkisiz erişim, ifşa, değiştirme veya imha etmeye karşı korumak amacıyla gerekli güvenlik önlemleri uygulanır. Ayrıca, çalışanlarımızı kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği konusunda eğitiriz.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

K.V.K.K. uyarınca, kişisel veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu amaçla kullanılan verilerin kaynağını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacının ortadan kalkması veya hukuka aykırı olarak işlenmiş olması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi gibi işlemlerin üçüncü taraflara bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde tazminat talep etme.

Haklarınızı kullanmak için MMA Konfegsiyon Pazarlama Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ.'ye yazılı olarak başvurabilir veya aşağıda belirtilen iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz.

6. İletişim Bilgileri

MMA Konfegsiyon Pazarlama Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ.
Adres: Ereğli Kapı Mahallesi 1444 Sk. No: 2/A Merkez AKSARAY
E-posta: info@doolyan.com
Telefon: +90 (530) 396 92 68

 

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.